تاریخ پست:1397/7/5 11:8
به کوشش بانوان زرتشتی یزد برگزار شد

گرامی‌داشت آبان‌ایزد و مهرماه در آتشکده‌ی یزد

خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

بانوان زرتشتی استان یزد روز آبان‌ایزد و مهرماه (در گاه‌شمار زرتشتی)، برابر با چهارم مهرماه 1397 خورشیدی را گرامی داشتند.

نیایش همگانی با خواندن اوستای آبان‌یشت برنامه‌ای است که هر ماه به کوشش بانوان زرتشتی در روز آبان‌ایزد در آتشکده‌ی یزد برگزار می‌شود و در این ماه نیز با اوستاخوانی موبد فریبا مالی این برنامه اجرا شد. 

فرتور از فیروزه منوچهری است.

1986


تاریخ پست:1397/7/5 11:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1221

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics