تاریخ پست:1397/7/5 12:17
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبستان جمشیدجم در نخستین هفته‌ی سال تحصیلی 98-1397 برگزار شد.

بهرام طوفان، بهروز جمشیدیان، هرمز مهرخداوندی، فرشید نیکفام و فریبا کشاورزی به عنوان هموندان اصلی انجمن اولیا و مربیان دبستان پسرانه‌ی جمشیدجم برگزیده شدند. همچنین پریسا رستمی و سحر پشوتنی نیز هموندان جانشین این انجمن شناخته شدند.

همچنین در بخش دیگر این برنامه که پنجم مهرماه 1397 خورشیدی بود نوشین پشوتن، مدیر دبستان جمشیدجم، با ارایه‌ی گزارش مالی از سال گذشته‌ی این آموزشگاه زرتشتی، خرید نیازهای مدرسه، جایگزینی شوفاژها و استخدام کادر آموزشی کارآزموده را از جمله هزینه‌های صورت‌گرفته عنوان کرد.

دیدار خانواده‌ی دانش‌آموزان با آموزگاران پایه‌های گوناگون از دیگر برنامه‌های این روز بود. 

نوشین پشوتن، مدیر دبستان جمشیدجم

نوشین پشوتن، مدیر دبستان جمشیدجم

فرتور از زینب مهدوی است.

0114


تاریخ پست:1397/7/5 12:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1629

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics