تاریخ پست:1397/7/11 14:50
به ابتکار انجمن زرتشتیان یزد

دبستانی‌های یزد مهرگان را گرامی داشتند

خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

جشن مهرگان در یزد برای نخستین بار به کوشش دانش‌آموزان زرتشتی برگزار شد.
دانش‌آموزان دبستان پسرانه‌ی دینیاری و دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد از بامداد سه‌شنبه، ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی در آتشکده‌ی یزد گردهم آمدند تا آماده‌سازی‌ها برای برگزاری جشن مهرگان و پذیرایی از باشندگان را انجام دهند.
در پسین این روز، در برنامه‌ای که از سوی انجمن زرتشتیان یزد در تالار کیخسروی تدارک دیده شده بود دانش‌آموزان این آموزشگاه‌های ویژه‌ی زرتشتیان، با همکاری آموزگاران آنها و به سرپرستی موبد فریبا مالی آیین اوستاخوانی و اجرای برنامه‌های گوناگون فرهنگی را بر دوش داشتند و توانستند آیین دیرین نیاکان ایرانی خود را به خوبی به جای آورند.

آماده‌سازی سفره‌ی ویژه‌ی جشن مهرگان به کوشش دانش‌آموزان

آماده‌سازی سفره‌ی ویژه‌ی جشن مهرگان به کوشش دانش‌آموزان

مجریان برنامه‌ی جشن مهرگان یزد

مجریان برنامه‌ی جشن مهرگان یزد

 

آغاز جشن مهرگان یزد با گات‌هاخوانی

آغاز جشن مهرگان یزد با گات‌هاخوانی

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

دانش‌آموزان شوند وجود هر بخش بر سر سفره‌ی مهرگان را توضیح دادند

نیایش گروهی دانش‌آموزان به سرپرستی موبد فریبا مالی

موبد فریبا مالی

موبد فریبا مالی، هموند هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان یزد

فرشید بهرام‌شهری، جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان یزد، به مهمانان جشن مهرگان را شادباش گفت

فرشید بهرام‌شهری، جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان یزد، به مهمانان جشن مهرگان را شادباش گفت

دکلمه‌ی جشن مهرگان

دکلمه‌ی جشن مهرگان

دکلمه‌ی جشن مهرگان

دکلمه‌ی جشن مهرگان

فرتور از فیروزه منوچهری است.

1986


تاریخ پست:1397/7/11 14:50 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1412

دیدگاه هموندان

نام : همکیش زمان : ۱۲ مهر ۱۳۹۷ _ ۱۸:۵۰:۵۵

سپاس دستمریزاد وهمتتان پایدار وسپاسگزاریم از انجمن زرتشتیان یزد که میزبان چنین برنامه هاوآیین باشکوه بودند وفرزندان این جامعه راباآداب ورسوم دینی وفرهنگی آشنا می کنند

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics