تاریخ پست:1397/7/11 15:47
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

انجمن زرتشتیان کرج ویژه‌برنامه‌ی جشن مهرگان را گرامی داشت.

جشن مهرگان ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی در خانه‌ی دولت کرج با اجرای نمایش، شاهنامه‌خوانی، مسابقه و همچنین پذیرایی از باشندگان همراه بود.

آغاز برنامه جشن مهرگان کرج با نیایش همگانی

آغاز برنامه جشن مهرگان کرج با نیایش همگانی

مهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

مهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

اجرای برنامه‌ی شاهنامه‌خوانی در جشن مهرگان کرج

اجرای برنامه‌ی شاهنامه‌خوانی در جشن مهرگان کرج

اجرای نمایش در جشن مهرگان کرج

اجرای نمایش در جشن مهرگان کرج

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/7/11 15:47 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1174

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics