تاریخ پست:1397/7/15 12:22
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

 خجسته جشن مهرگان همراه با دیگر شهرهای زرتشتی‌نشین ایران، در خانه‌ی زرتشتیان اصفهان برگزار شد.
برنامه‌های گات‌هاخوانی، سخنرانی فرنشین انجمن زرتشتیان اصفهان و موبدان، سرود، نمایش، مسابقه، پذیرایی شام و بزم از بخش‌های جشن مهرگان در روز سه‌شنبه 10 مهر 1379 خورشیدی بود. این جشن با گردهم‌آیی شماری از زرتشتیان از ساعت 18 و 30 دقیقه در خانه‌ی زرتشتیان اصفهان برگزارشد.

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/7/15 12:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :967

دیدگاه هموندان

نام : بهرام کرباسی زمان : ۱۶ مهر ۱۳۹۷ _ ۰۵:۰۷:۲۱

خجسته جنش مهرگان را به پیروان خرد واندیشه شاد باش می گویم

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics