تاریخ پست:1397/7/16 6:26
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

گهنبار آغاز سرمای بزرگ در رستم باغ آیین گهنبار چَهره‌ی اَیاثرم گاه روزهای آغازین و واپسین چَهره در مجتمع رستم ‌باغ برگزار می‌شود.
گهنبارخوانی آغاز سرمای زمستان روز اشتاد ایزد از ماه مهر در گاهشمار زرتشتی، برابر با آدینه 20 مهرماه 1397 خورشیدی از ساعت 10 بامداد در آدریان مجتمع رستم باغ برگزار می‌شود.
همچنین واپسین روز چهره‌ی گهنبار، انارام ایزد از ماه مهر، در گاهشمار زرتشتی برابر با سه‌شنبه 24 مهرماه 1397 خورشیدی از ساعت 10 بامداد در آدریان مجتمع رستم‌ باغ آیین گهنبارخوانی برگزار می‌شود.
زرتشتیان می‌توانند برای همازوری و هم بهره شدن از مِیَزد (:مهمانی) گهنبار در مجتمع رستم‌ باغ تهران‌پارس گردهم آیند.
شایان گفتن است، نام چهارمین چَهره‌ی گهنبار از واژه‌ی اوستایی آیاثریمه به چم (:معنی) آغاز سرمای زمستان گرفته شده است. این گاه در باور زرتشتیان هنگامه‌ی آفرینش گیاهان و رُستنی‌ها از سوی پروردگار است و به این انگیزه برای بزرگداشت آن جشن وشادی برپا می‌کنند.


تاریخ پست:1397/7/16 6:26 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :592

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics