تاریخ پست:1397/7/16 10:30
سپیده دم آغاز چهره ایاثرم گاه

آدینه، برگزاری آیین واج‌یشت در تهران و یزد

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

واج یشت گهنبقار ایاثرم گاه در یزد و تهرانزرتشتیان تهران و یزد به پیشواز گهنبار آغاز سرما می‌روند.
آیین واج‌‌ یشت گهنبار ایاثرم گاه، روز اشتاد ایزد در گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه 20 مهرماه 1397 خورشیدی از ساعت 5 بامداد در آتشکده‌ی یزد برگزار می‌شود.
همچنین زرتشتیان تهران از ساعت 6 بامداد در آتشکده‌ی تهران گردهم آمده و با برگزاری آیین واج‌ یشت به پیشواز این چَهره‌ از گهنبار می‌روند.
واج‌ یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند.


تاریخ پست:1397/7/16 10:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :755

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics