تاریخ پست:1397/7/16 13:33
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

گهنبار ایاثرم گاه در خانه نرگسانجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران گهنبار آغاز سرما را در دو گاه گرامی می‌دارد.
 آیین گهنبار چهره ایاثرم گاه روز اشتاد ایزد و مهرماه در گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه 20 مهرماه 1397 خورشیدی از ساعت 10 بامداد و در گاه پسین از ساعت 15 در مكان انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران بر گزار می شود.
گهنبار ساعت 10 بامداد به دوش آرامه و تندرستی همه بهدینان و بسته كشتیان و وهان هفت كشور زمین به ویژه ایرانیان خوانده می‌شود. پس از برگزاری آیین گهنبارخوانی در گاه بامداد، از پذیرفته‌شدگان در دانشگاه سپاسداری می‌شود.

آفرینگان گهنبار ساعت ١٥ آدینه 20 مهرماه به نامگانه‌ی روانشادان خوانده می‌شود:
١- پشوتن جی دوسابای ماركار.
٢- خدابخش خداداد بهمردی چمی- گوهر مرزبان سلامتی
٣- رستم خدابخش گودرزی-گودرز مهربان مهر-پریدخت سروش یگانگی (مهر)- شهریار خدابخش  گودرزی- گلبایی بهرام گشتاسب پور (گودرزی)- خدابخش گودرز گودرزی- شیرین خدابخش كوچك نصرآبادی- همایون گودرز مهربان (غریب شاهی)
٤- شهمردان خسرو- نرگس رستم- هرمزدیار شهمردان پور بهرامی زین آبادی- رستم شهمردان معاونت- فیروزه بهرام خسرویانی- بهرام نوشیروان معاونت- ماهیار شهمردان پور بهرامی- مهربانو بهرام كاوسی-  جهانگیر شهمردان پور بهرامی- گوهر  جهانگیر پور بهرامی
٥- جهانگیر خداداد بهرام كیانی- خورشید فریدون شیر مرد فلفلی مباركه- گلستان خدامراد دشتكی- وفادار فیروز جمشیدی (شهمردان)- دولت فریدون شیر مرد فلفلی مباركه- فیروزه آذر- ماهرخ وفادار جمشیدی- رستم وفادار جمشیدی
٦- مهربان شهمردان سعادت- مروارید فرهاد مرزبان زین آبادی- دكتر سهراب سعادت- فلامرز خداداد فلامرزیان- مروارید سیاوش یزدانی


تاریخ پست:1397/7/16 13:33 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :864

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics