تاریخ پست:1397/7/16 16:0
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

تمدید و تکمیل نام‌نویسی در همایش جوانان برگزیده زرتشتی نام‌نویسی در هفتمین همایش جوانان برگزیده‌ی زرتشتی تا آدینه 20 مهرماه 1397 خورشیدی تمدید شد.
کارگروه برگزارکننده‌ی همایش جوانان برگزیده زرتشتی تمدید نام‌نویسی در همایش تا پایان آدینه 20 مهرماه را به آگاهی رساند. همچنین در این آگاهی‌رسانی از شرکت‌کنندگان خواسته شده است تا همه‌ی دستاوردهای خرد و کلان خود را در یک فایل اِکسِل نام ببرند و مستندات این دستاوردها را نیز به پیوست بفرستند.
جوانانی که در زمان تمدید شده نام‌نویسی می‌کنند؛ همزمان با نام‌نویسی باید فایل اکسل و گواهی دستاوردها را یکجا بفرستند و زمان دیگری برای انجام آن ندارند.
یادآوری‌ می‌شود، جوانان زرتشتی 22 تا 35 سال، می‌توانند برای نام‌نویسی به تارنمای کنگره‌ی جوانان برگزیده‌ی زرتشتی به نشانی https://zycongress.com بروند. همچنین فرم نام‌نویسی اینجا در دسترس است. این همایش از ۸ تا ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷ خورشیدی در اصفهان برگزار می‌شود.


تاریخ پست:1397/7/16 16:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :743

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics