تاریخ پست:1397/7/20 22:42
پارک کودک فروهر یزد برگزار کرد

گردش آیینی-علمی-تفریحی مهرگان

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

 پارک کودک فروهر یزد به خجستگی جشن مهرگان گردش آیینی، علمی و تفریحی برداشت محصول و داد و دهش را برگزار کرد.
گردش آیینی-علمی-تفریحی در راستای آشنایی کودکان با آیین مهرگان، جشن شادمانی، جشن ترازمندی پاییزی(:اعتدال خریفی) و جشن برداشت محصول انجام شد. در این گردش علمی، داد و دهش، شیوه‌ی کاشت و برداشت محصول و تجربه‌ی حس برداشت، همکاری و همدلی کودکان باهم، آشنایی با صیفی‌جات، آموزش غیرمستقیم  برداشت محصول‌های کشاورزی گوناگون و برانگیختن حواس پنجگانه‌ کودکان، افزایش اعتماد بنفس و افزایش خلاقیت در برگزاری جشن مهرگان آموزش داده شد. همچین کودکان با همکاری یک‌دیگر و درکنارهم روز خوشی را به همراه پذیرایی و میان وعده در مزرعه گذراندند.
کودکان با همراهی مربیان پارک کودک فروهر یزد، پسین چهارشنبه ۱۱ مهرماه 1397 خورشیدی گردش را در خارج از پارک تجربه کردند.  پارک کودک فروهر زیر پوشش انجمن زرتشتیان یزد است.
گزارش تصویری به دنبال آمده است:

پسین چهارشنبه ۱۱ مهرماه 1397 خورشیدی گردش را در خارج از پارک کودک فروهر

پسین چهارشنبه ۱۱ مهرماه 1397 خورشیدی گردش را در خارج از پارک کودک فروهر

کودکان برداشت محصول را تجربه کردند

کودکان برداشت محصول را تجربه کردند

کودکان دریافتند که ریشه‌ی گیاه قوی‌تر از ظاهر بوته است، یادگرفتند ذات انسان گران‌مایه‌تر از ظاهرش است

کودکان دریافتند که ریشه‌ی گیاه قوی‌تر از ظاهر بوته است، یادگرفتند ذات انسان گران‌مایه‌تر از ظاهرش است

کودکان محصول برداشت شده را خرد کردند و پختن

کودکان محصول برداشت شده را خرد کردند و پختن

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/7/20 22:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :441

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics