تاریخ پست:1397/7/22 14:14
جشن نوزدهمین سالروز گشایش «درمهر» گوهر و مهربان

آیین گهنبار ایاثرم‌ گاه، آتشکده اصفهان

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آیین گاهنبار چهره ایاثرم گاه و نوزدهمین سالروز گشایش «درمهر» گوهر و مهربان، به کوشش انجمن زرتشتیان اصفهان برگزار شد.
آیین گهنبارخوانی آغاز سرمای زمستان، آدینه ۲۰ مهرماه 1397 خورشیدی، در «درمهر» گوهر و مهربان اصفهان و با اوستاخوانی موبد بهزاد نیکدین برگزار شد. سپس از باشندگان در خانه‌ی زرتشتیان اصفهان پذیرایی شد. ساختمان «درمهر» گوهر و مهربان از دهش نیک‌اندیشان روانشاد گوهربهرام گشتاسب پور و روانشاد مهربان رستم مهربانی زرتشتی در سال ۱۳۵۳ خورشیدی خریداری شد و سال ۱۳۵۷ بازسازی آن به پایان رسید. ۱۷ مهرماه ۱۳۶۷ خورشیدی، سپندینه آتش ورهرام یزد در «درمهر» گوهر و مهربان اصفهان تخت‌نشین شد.

فرتور رسیده است.

1986

 


تاریخ پست:1397/7/22 14:14 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :789

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics