تاریخ پست:1397/7/24 17:17
گروه ورزش همگانی ورهرام برگزار کرد

گرامی‌داشت اشتاد ایزد و بزرگداشت روز حافظ

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

گروه ورزش همگانی ورهرام همزمان با گرامی‌داشت اشتاد ایزد برنامه‌های آیینی و فرهنگی را در آدریان بزرگ برگزار کرد.
اشتاد ايزد و مهرماه روز نيايش و ورزش و ديدار و دوستی با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه تغذيه سالم و بزرگداشت روز حافظ به کوشش كارگروه ورزش بانوان ورهرام به سرپرستی مهری منوچهری و با باشندگی گروهی از ميزبانان و ميهمانان سفره شادی بخش اشتاد ايزد در بامداد 20 مهرماه 1397 خورشیدی در آدريان بزرگ گرامی داشته شد.
نيايش همگانی به سرپرستی روح انگيز جهانگيری، ورزش صبحگاهی به سرپرستی مهری منوچهری، بيان سخنانی ازتاريخ، برگزاری جشن مهرگان مهرانگيز ذهبی بخش‌هایی از این برنامه بود. همچنین خواندن چکامه‌هایی از غزلیات حافظ با تفسير به مناسبت گراميداشت روز حافظ  از مهری منوچهری، برگزاری برنامه شاد با اجرای هنرمندان گودرز ماوندی و سهراب خورشيديان از دیگر برنامه‌های این گردهمایی بود. ميزبانی سفره  صبحانه از دهش بانوی نیک‌انديش به مناسبت پذیرفته شدن فرزندشان در دانشگاه انجام شد.

فرتور از گروه ورزشی ورهرام است.

0114


تاریخ پست:1397/7/24 17:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :934

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics