تاریخ پست:1397/7/28 0:30
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

پیکارهای تنیس روی میز و فوتبال دستی در خانه زرتشتیان اصفهان برگزار شد.
فوتبال دستی در گروه دونفره انجام شد، آبتین بهمردی ومهرپویا توکلی جایگاه نخست را از آنِ خود کردند. در رشته‌ی ورزشی تنیس روی میز آبتین بهمردی نخست شد.
پیکارهای ورزشی به کوشش کمیسیون ورزشی انجمن زرتشتیان اصفهان آدینه 27 مهرماه 1397 خورشیدی از ساعت 9 تا 17 برگزار شد. این برنامه همراه با پذیرایی در میان روز بود.

 
 
 
 
 
 
 
فرتور رسیده است.
 
1986

تاریخ پست:1397/7/28 0:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :852

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics