تاریخ پست:1397/8/1 2:20
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

بانوان کارگروه طرح حساس سازمان زنان زرتشتی، دوشنبه 30 مهرماه 1397 خورشیدی از موزه مقدم تهران دیدن کردند.
موزه مقدم در خیابان امام خمینی بین شیخ هادی و ولیعصر جای دارد. بازدید از این موزه با کارت منزلت رایگان است.

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/8/1 2:20 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :591

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics