تاریخ پست:1397/8/4 8:11
چهارم آبان، جشن آبانگان فرخنده باد

جشن سپند «آبانگان»

سوشیانت

جشن سپند «آبانگان»به روزِ دَهُم از مَهِ هشتمین / «برآسوده از رنجْ تنْ دل زِ کین»

به ایران بپا شد یکی جشن خوش / همه شاد و خندان و هم باده نوش

به امیدِ پایانِ آن سالِ سرد / زمستانِ تاریک و پر آه و درد

به ایرانسرا تاختند دشمنان / سپاهِ سیاهِ اَنیرانیان

همان «بی فَرِ آسیابانْ نژاد!!» / گرفتی زِ ایرانیان هر چه شاد

همه رودها خشک و هم ناپدید / تو گویی یکی رنگِ شادی ندید

همه مردمان در سر اندیشه دار / ز «آبان» و «مزدا» بخواهند کار

یکی گُردْ شاهِ دلاورْ سرشت / که «زَو» ناموَر بود و جایش بهشت

پدید آمد از سرزمینِ مِهان / یلِ نامورْ شاهِ گُندآوران

سپاهِ دُژَمْ خویِ تورانیان / به اندیشه ی نیکِ ایرانیان

فرو کوفته تار و مار و نگون / بدین کارْ «‌آبان‌» شدی رهنمون

همه مردمان بس به پا کوفتند / زمین و زمان را به هم دوختند

چنین خواندند جشن «آبانِگان» / کنون بختِ ما شاد و دلها جوان

ز «آبان» و از ما بر آن کس درود / که تارش بُوَد شادی و داد پود

پرستش ببایِست کرد این خدای / «خداوندِ جان و خداوندِ جای»

 


تاریخ پست:1397/8/4 8:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :355

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.نظر سنجی

آیا به کودکان کار کمک می‌کنید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics