تاریخ پست:1397/8/1 15:25
کانون دانشجویان زرتشتی خبر داد

نام‌نویسی گردشگری اصفهان تمدید شد

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

کانون دانشجویان زرتشتی نام‌نویسی گردشگری اصفهان را تمدید کردکانون دانشجویان زرتشتی از تمدید نام‌نویسی گردشگری اصفهان خبر داد.
همکیشان برای خرید بلیت می توانند تا سوم آبان‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت ۱۸ تا ۲۱ به کانون دانشجویان زرتشتی بروند. همچنین برای هماهنگی می‌توانید با کانون دانشجویان زرتشتی به شماره های ۶۶۷۰۶۴۱۹ _۶۶۷۴۴۶۷۰ تماس بگیرید.
کانون دانشجویان زرتشتی، امسال گردشگری به اصفهان را همراه با بازدید از شهر کاشان، ۸ تا ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷ خورشیدی برگزار می‌کند.


تاریخ پست:1397/8/1 15:25 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :660

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics