تاریخ پست:1395/5/15 6:0
خبریار امرداد: افشین خسروی

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز نوزدهمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است نام اين روز «فروردین» است.

روز «فروردين» که به زبان پهلوی «فرورتن» است، از زبان پارسي باستان «افرورتينام» گرفته شده و به چم فروردهای پاکان و فروهرهای پارسايان  است. فروردین همان فروهر است. فروهر ذره‌ای نور اهورایی است كه در بدن هركس نهاده شده تا روان را به راه راست راه‌نمايی كند. فروهر هيچ‌گاه آلودگي به خود نمي‌پذيرد و پس از مرگ بدن، فروهر راه بالا را مي‌پيمايد و به سرچشمه خود مي‌پيوندد.

زرتشتیان در این روز جامه(:لباس) نو می‌پوشند و از درگذشتگان خود یاد می‌کنند. گل «تاج خروس» نماد این روز در دین زرتشتی است.

 


تاریخ پست:1395/5/15 6:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2299

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics