تاریخ پست:1395/5/16 6:0
خبریار امرداد: افشین خسروی

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز بیستمین روز ماه امرداد در گاه‌شمار زرتشتی است نام اين روز «ورهرام» است.
ورهرام، ایزد پیروزی و سرافرازی است. در این روز زرتشتیان هم‌چون نیاکان خود، در زیارت‌گاه «شاهورهرام ایزد»(زیارتگاهی در شهرها و روستاهای زرتشتی‌نشین) گردهم می‌آیند و با خواندن اوستا برای خود، خانواده و همه‌ی مردم کشور، آرزوی پیروزی و سربلندی می‌کنند.
از آیین‌های این روز پختن آش، سیروگ و پخش شیرینی و نخود مشکل‌گشا است. نماد این روز نیز گل «سنبل» در دین زرتشتی است.

 


تاریخ پست:1395/5/16 6:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2394

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics