تاریخ پست:1397/8/23 14:44
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

گهنبار توجی در شاه‌ورهرام ایزدآیین گهنبار توجی، آدینه 25 آبان‌ماه 1397 خورشیدی در شاه‌وراهرام‌ ایزد تهران برگزار می‌شود.

به کوشش گروهی از بهدینان از ساعت 9 و 30 دقیقه‌، سرایش اوستاخوانی گهنبار توجی در شاه‌‌ورهرام ایزد آغاز می‌شود. از همکیشان برای همازور شدن در آیین نیایش و بهره‌مند شدن از سفره‌ی مینوی گهنبار دعوت شده است.

واژه‌ی گهنبار جشن سالیانه یا فصلی است که در ستایش از شش مرحله‌ی آفرینش در شش هنگامه‌ی (چَهره) سال برگزار می‌شود. گهنباری را که خارج از این شش چهره خوانده شود، گهنبار توجی گو‌یند.


تاریخ پست:1397/8/23 14:44 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :742

دیدگاه هموندان

نام : ... زمان : ۲۴ آبان ۱۳۹۷ _ ۲۲:۳۶:۴۰

از توضیحی که در مورد گهنبار توجی داده اید بسیار سپاسگزارم

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics