تاریخ پست:1397/9/10 11:41
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

انجمن یانش‌وران مانتره یزد در حال برگزاری دوره کلاس داوری درجه 3 والیبال است.

با نزدیک شدن به هجدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن، یک دوره کلاس داوری درجه ۳ شامل منشی‌گری، ثبت برگه‌ی منشی، با آموزش هومن آبیاری، داور درجه یک، در انجمن یانش‌وران مانتره در حال برگزاری است. به گفته‌ی سر کمیته‌ی داوری جام وهمن، این دوره منشی‌گری با برگزاری سه نشست دیگر تکمیل می‌شود. همچنین آموزش داوری خط با نزدیک شدن به پیکارهای وهمن اجرا می‌شود. در این دوره آموزش منشی‌گری که از آدینه دوم آذرماه 1397 خورشیدی آغاز شده، نزدیک به 25 تن باشنده هستند. سر کمیته‌ی داوری جام وهمن، در ادامه‌ی گفت‌وگو با امرداد، از پیگیری روند اجرایی منشی‌گری الکترونیکی خبر داد.

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/9/10 11:41 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1007

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics