تاریخ پست:1397/9/11 14:10
خبرنگار امرداد: فرشته جمشیدی

شما از هرگروه و پایگاهی که باشید نیاز به شادی دارید. این نیاز و آسیب‌های نبود آن در نوشتاری با عنوان «آسیب‌های نبود شادی در میان ایرانیان» در هفته‌نامه‌ی امرداد 401 به نگارش درآمده است.
این شور رفتن به سوی شادی از کودکی آغاز می‌شود و تا فرجام زندگی با ماست. شادی همانند آب و بسان هوا از بایستنی‌هایی است که زندگی انسانی بدان پیوند ناگسستنی دارد. اگر به درون‌کاوی انسان بپردازیم با دو گونه کنش روبه‌رو خواهیم شد که گوهر آدمی و آفرینش او بر آن‌ها استوار است؛ نخست کنش‌های پایدار است و دودیگر کنش‌های ناپایدار که به مادی و غیرمادی بخش می‌شوند. برخی از این کنش‌ها از سر خردورزی است و برخی دیگر از سر خردسوزی. شادی کنش پایداری است که از فرزانگی سرچشمه می‌گیرد.
آنچه در بالا آمده بخش‌هایی از این نوشتار دو بخشی است که به قلم دکتر محمدعلی دادخواه به نگارش درآمده است.

 

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند:

لینک خرید اینترنتی شماره‌ی 401 امرداد

لینک اشتراک ایمیلی هفته‌نامه امرداد

نشانی دکه‌های شهر تهران ، کرج و حومه

 


تاریخ پست:1397/9/11 14:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :564

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics