تاریخ پست:1397/9/12 12:59
خبرنگار امرداد: فرشته جمشیدی

 پس از پایان بازسازی گنبد زیارتگاه پیرنارکی، آیین گاهنبارخوانی روز آدینه ۹ آذر ماه با اوستاخوانی موبد مهربان آفرین انجام شد.

کسانی که در این نیک‌اندیشی همازور شدند: سروش بهرام رستمی زاده به نامگانه عمویش روانشاد مهربان بمان سورن و زن عمویش سلطان هنگامی به مبلغ ۹۰ میلیون تومان، شاهپور بهرامی به نامگانه روانشاد همایون رشید ایزدی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان، هستند.

این پروژه بر پایه‌ی طرح کمیته فنی زیارتگاه‌ها و جاهای فرهنگی و به کوشش بهروز جراح، متولی زیارتگاه و همیاری آبادان آبادانی انجام شد.
در این آیین از آقایان بهروز جراح و اردشیر آبادانی سپاسداری شد. بهروز جراح، سرپرست زیارتگاه پیر نارکی نیز در سخنانی از نیک‌اندیشان و همیاران این پروژه از جمله کمیته بازسازی زیارتگاه‌ها و مهندس امامی سپاسگزاری کرد.

فرتور رسیده است.

1986

 

 


تاریخ پست:1397/9/12 12:59 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1125

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics