تاریخ پست:1397/9/18 23:3
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آیین گشایش المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای در راستای شادابی و تحرک دانش‌آموزان در کنار فراگیری دانش، در دبستان پسرانه دینیاری یزد برگزار شد.

نخستین روز از المپیاد درون مدرسه‌ای، با نیایش و پخش سرود ملی-میهنی آغاز به کار کرد. در ادامه‌، دانش‌آموزان با پخش سرود المپیاد ورزشی در گروه‌های ورزشی که نام‌نویسی کرده بودند، رژه‌‌ رفتند. سخنرانی شاه‌بهرام یزدانی، استاد و پیشکسوت در رشته‌ی ورزشی کاراته و اجرای حرکات رزمی بخش دیگری از آیین گشایش المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای بود. پس از خواندن سوگندنامه با برگزاری پیکار فوتبال، پیکارهای ورزشی به گونه‌ی رسمی آغاز شد. فوتبال، فوتبال دستی، تنیس روی میز، شطرنج، دارت و طناب‌کشی از رشته‌های ورزشی در این دوره از المپیاد درون مدرسه‌ای است که در طول سال در دبستان دینیاری پیگیری می‌شود.

آیین گشایش المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای به کوشش کادر آموزشی و انجمن اولیا و مربیان دبستان دینیاری، 18 آذرماه 1397 خورشیدی برگزار شد.

آیین گشایش المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای با آوای نیایش آغاز شد

آیین گشایش المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای با آوای نیایش آغاز شد

سخنرانی شاه‌بهرام یزدانی، استاد در رشته‌ی رزمی کاراته

سخنرانی شاه‌بهرام یزدانی، استاد در رشته‌ی رزمی کاراته

چهره از سمت راست: رامتین سلامتی، مدیر دبستان دینیاری-شاه‌بهرام یزدانی، استاد رزمی‌کار

چهره از سمت راست: رامتین سلامتی، مدیر دبستان دینیاری-شاه‌بهرام یزدانی، استاد رزمی‌کار

اجرای حرکات رزمی، شاه‌بهرام یزدانی، استاد کاراته

اجرای حرکات رزمی، شاه‌بهرام یزدانی، استاد کاراته

آیین گشایش المپیاد درون مدرسه‌ای  18 آذرماه 1397 خورشیدی در دبستان دینیاری برگزار شد

آیین گشایش المپیاد درون مدرسه‌ای  18 آذرماه 1397 خورشیدی در دبستان دینیاری برگزار شد

آیین گشایش المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای به کوشش کادر آموزشی و انجمن اولیا و مربیان دبستان دینیاری برگزار شد 

آیین گشایش المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای به کوشش کادر آموزشی و انجمن اولیا و مربیان دبستان دینیاری برگزار شد

دانش‌آموزان در گروه‌های ورزشی که نام‌نویسی کرده بودند، ایستادند

دانش‌آموزان در گروه‌های ورزشی که نام‌نویسی کرده بودند، ایستادند

پیکار فوتبال آغازگر پیکارهای ورزشی در المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای بود  

پیکار فوتبال آغازگر پیکارهای ورزشی در المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای بود

فرتور از دبستان دینیاری است.

1986


تاریخ پست:1397/9/18 23:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :784

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics