تاریخ پست:1397/9/22 13:3
فراخوان انجمن همازور در برگزاری

نشست هم‌اندیشی در راستای راه‌اندازی آموزشگاه

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

فراخوان انجمن همازور د ربرگزاری نشست هم اندیشی در راستای راه‌اندازی آموزشگاه ویژه ی زرتشتیانانجمن همازور برای برگزاری نشست هم‌اندیشی در راستای بنیان و راه‌اندازی آموزشگاه ویژه‌ی زرتشتیان، فراخوان داد.

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن همازور، نشست هم‌اندیشی و بهره‌وری از تجربه‌های استادان و آموزگاران زرتشتی از ساعت۱۷:۳۰ آدینه ۲۳آذرماه 1397 خورشیدی در پردیس دانش مارکار یزد برگزار می‌شود. در این فراخوان از همه‌ی استادان و آموزگاران و دست‌اندرکاران آموزش دعوت شده است تا با شرکت در این نشست و با ارایه‌ی پیشنهاد و راهکار، پشتوانه‌ی همفکری برای آغاز فعالیت آموزشی باشند.

انجمن همازور به مدیرعاملی منوچهر ارغوانی، انجمن مردم نهاد در سطح ملی است که  تیرماه 1397 خورشیدی در چهارچوب اساسنامه‌ی مصوب با موضوع حفظ آثار فرهنگی، تاریخی و گردشگری پروانه‌ی فعالیت از وزارت کشور گرفته و به ثبت رسیده است.


تاریخ پست:1397/9/22 13:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2682

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics