تاریخ پست:1397/9/24 14:41
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آزمون هماهنگ نیمسال نخست سال تحصیلی کلاس‌های دینی به کوشش انجمن زرتشتیان کرج برگزار شد.
امتحان کلاس‌های دینی کرج، آدینه 23 آذرماه 1397 خورشیدی از ساعت 11 بامداد همزمان با دیگر شهرهای زرتشتی‌نشین کشور در تالار مهرداد خانه‌ی دولت کرج برگزار شد.

چهره از سمت چپ: مهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

چهره از سمت چپ: مهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

فرتور از کانال ورهرام کرج است.

1986


تاریخ پست:1397/9/24 14:41 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :880

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics