تاریخ پست:1397/9/24 21:1
آریابرزن غیبی
دومين دوره از جشنواره و پیکارهای ميني واليبال جام روانشاد نادر نوذری در تالار تجلی كرمان برگزار شد.
 مجيد قربانی مسوول برگزاری اين دوره از پیکارها، دومين سالی است كه به ياد شاگرد قديمی خود نادر نوذری اين جشنواره از پیکارهای مینی والیبال را برگزار می‌كند و خانواده‌ی روانشاد نادر نوذری نيز در برگزاری اين پیکارها به وی ياری می‌رسانند.
گفتنی است، مجيد قربانی مربی تيم‌های واليبال باشگاه اردشير همتی كرمان بوده است و روانشاد نادر نوذری از شاگردان وی بود.
اين پیکارهای يک روزه 23 آذرماه 1397 خورشیدی میان نونهالان پسر استان كرمان برگزار شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مجيد قرباني مسوول برگزاری پیکارهای مینی والیبال به یاد روانشاد نادر نوذری
 
مجيد قرباني مسوول برگزاری پیکارهای مینی والیبال به یاد روانشاد نادر نوذری
 
 
خانواده‌ی روانشاد نادر نوذری
 
خانواده‌ی روانشاد نادر نوذری
 
فرزاد نوذری داور زرتشتی پیکارهای مینی والیبال به یاد نادر نوذری
 
فرزاد نوذری داور زرتشتی پیکارهای مینی والیبال به یاد نادر نوذری
 
 
 
 
 
فرتور از آریابرزن غیبی است.
 
1986
 
 

تاریخ پست:1397/9/24 21:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :650

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics