تاریخ پست:1397/9/26 13:36
مهشید آتشبند

 برگزیدگان ششم دوره‌ی جدید انجمن زرتشتیان اصفهان در خجسته روز اورمزد و دیماه برابر با 25آذر ماه سال ۱۳۹۷ خورشیدی در محل درمهر گوهر و مهربان گرد هم آمدند و پس از شنیدن سخنان موبد بهزاد نیک‌دین، به اساسنامه‌ی انجمن زرتشتیان و پیروی از اندیشه، گفتار و کردار نیک پیمان وفاداری بستند.
سپس در دفتر انجمن باشنده (:حضور) شدند و به فرنشینی (:ریاست) کورش کرمانی و بازرس قانونی انجمن میترا پشوتنی زاده با رای مخفی برای انتخاب فرنشین ونایب فرنشین اقدام نمودند، که در نتیجه خداداد ماوندادی بعنوان فرنشین و پیمان سردار به عنوان معاون انجمن و آرتمیس موبد (دبیر)، رامین رستمی (خزانه‌دار)، کامران کیانفر (حسابدار) برای این گردش انجمن زرتشتیان اصفهان برگزیده شدند.

در این نشست هیات مدیره‌ی جدید تصمیم به تغیر ساختار داخلی انجمن در رابطه با اداره اماکن و مسایل فرهنگی ورزشی جامعه اصفهان گرفتند و به اینصورت برنامه‌ریزی شد:

۱- کارگروه درمهر گوهر و مهربان و خانه زرتشتیان، با همکاری هما یزدانی، کورش کرمانی و رامین رستمی، که مسوولیت مسقیم خانه زرتشتیان خانم یزدانی و درمهر گوهر و مهربان آقای کرمانی هستند.

۲- کارگروه فرهنگی ورزشی، با همکاری مهرناز مزدایی نژاد، آرتمیس موبد و شاهدخت ایرانی که مسوول مستقیم فرهنگی ورزشی خانم مزدایی نژاد و رابط کمیسیون و انجمن خانم ایرانی است.

۳- کارگروه مجتمع فرهنگی ورزشی خسروی، با همکاری فرهنگ سردار، کامران کیانفر و شاهدخت ایرانی ، که مسوولیت مستقیم مجتمع آقای سردار است.

پدرام باوفا برگزیده‌ی نخست جانشین اعضای هیات مدیره، برای امور خبری رسانه‌های زرتشتی و رایانه و فضای مجازی و خانم آزیتا شهریاری جانشین دوم به عنوان رابط دانشجویان دختر و مددکار  انجمن را یاری می‌نمایند.

از آقایان مهران بهروزی، شاهرخ پورمستدام، فرشاد شاگشتاسبی و کیخسرو کیانفر و خانم آزیتا شهریاری اعضای دوره‌ی پنجم جدید بدینوسیله سپاسگزاری می‌ماییم .

به روان پاک مهندس هرمزدیار خادمی شریف آباد معاون دوره پنجم درود می‌فرستیم.

 


تاریخ پست:1397/9/26 13:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1017

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics