تاریخ پست:1397/10/6 23:33
سیما باستانی

شماری از زرتشتیان ساکن آمریکا روز خیر ایزد از ماه دی، روز جاودانگی اشوزرتشت، در (درمهر) کامران ایالت مریلند آمریکا گردهم آمدند.

آیین درگذشت اشوزرتشت به کوشش انجمن زرتشتیان واشنگتن Zoroastrian Association of Metropolitan Washington ، Inc (ZAMWI) که در ایالت مریلند جای دارد، روز پنجم دی‌ماه 1397 خورشیدی برابر با 26 دسامبر 2018 میلادی برگزار شد. موبدیار دکتر هرمز کاتکی اوستاخوانی این آیین را انجام داد.

موبدیار دکتر هرمز کاتکی اوستاخوانی این آیین را انجام داد

موبدیار دکتر هرمز کاتکی اوستاخوانی این آیین را انجام داد

مژگان آریابان از فعالان برگزارکننده‌ی آیین درگذشت اشوزرتشت در ایالت مریلند آمریکا

مژگان آریابان از فعالان برگزارکننده‌ی آیین درگذشت اشوزرتشت در ایالت مریلند آمریکا

 آذردخت خادمیان فرنشین انجمن زرتشتیان واشنگتن (ZAMWI) و موبدیار دکتر هرمز کاتکی

آذردخت خادمیان فرنشین انجمن زرتشتیان واشنگتن (ZAMWI) و موبدیار دکتر هرمز کاتکی

فرتور از سیما باستانی رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/10/6 23:33 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1142

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics