تاریخ پست:1397/10/8 15:48
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

رستم باغ دو روز پذیرای گهنبار میدیاریم گاه استآیین گهنبار چَهره‌ی میدیاریم‌گاه روزهای آغازین و واپسین چَهره در مجتمع رستم ‌باغ برگزار می‌شود.
گهنبارخوانی در آغازین روز چهره‌ی میدیارم‌گاه، گهنبار میانه‌ی آرامش، روز مهر ایزد از ماه دی در گاهشمار زرتشتی، برابر با دوشنبه دهم دی‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 10 بامداد در آدریان مجتمع رستم باغ برگزار می‌شود.
همچنین واپسین روز چهره‌ی گهنبار، ورهرام ایزد از ماه دی، در گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه 14 دی‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 10  بامداد آیین گهنبارخوانی در آدریان مجتمع رستم‌ باغ  برگزار می‌شود.
زرتشتیان می‌توانند برای همازوری و هم بهره شدن از مِیَزد (:مهمانی) گهنبار در مجتمع رستم‌ باغ تهران‌پارس گردهم آیند.
گهنبار چَهره‌ی پنجم در هر سال، گهنبار میدیاریم‌ است. این گهنبار از روز مهر ایزد تا روز ورهرام از ماه دی و مانند گهنبارهای پیشین به مدت پنج روز برگزار می‌شود. میدیاریم یعنی میانه‌ی آرامش، به همین روی این جشن در زمانی برگزار می‌شود که هنگام آرامش و استراحت کشاورزان و دامداران است. زرتشتیان این گهنبار را نیز مانند دیگر گهنبارها در خانه‌ی خود و یا در مکان‌های سپندینه‌ی آتشکده برگزار می‌کنند.


تاریخ پست:1397/10/8 15:48 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :539

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics