تاریخ پست:1397/10/12 23:32
انجمن زرتشتیان کرج در دست انجام دارد

فراخوان سرشماری زرتشتیان استان البرز

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

سرشماری انجمن زرتشتیان کرج انجمن زرتشتیان کرج به منظور شناسایی دقیق خانوارهای زرتشتی و داشتن آمار از شمار همکیشان زرتشتی ساکن استان البرز، در راستای برنامه‌ریزی برای ارایه خدمات بهتر، برنامه‌ی سرشماری زرتشتیان کرج را در دست انجام دارد.

برای رسیدن به این آرمان، انجمن زرتشتیان کرج از سرپرستان خانوار همکیش خواسته است فایل پیوست را تکمیل و امضا کرده و حداکثر تا تاریخ 1397/12/29، پرسشنامه‌ی تکمیل شده را به دفتر انجمن زرتشتیان کرج واقع در خانه دولت بسپارند و یا تصویر پرسشنامه‌ی تکمیل شده را از طریق پیام‌رسان تلگرام به نشانی @ftirandazi و یا به پست الکترونیک karaj.zoa@gmail.com بفرستند.

همچنین همکیشان ساکن استان البرز می‌توانند با مراجعه به خانه‌ دولت پرسشنامه‌ی خام را دریافت کنند.

در این فراخوان یادآوری شده است که از این پس صدور و تمدید اعتبار کارت‌های شناسایی همکیشان زرتشتی وابسته به تکمیل و ارایه اطلاعات نوشته شده در پرسشنامه‌ی خانوار است.

فرم سرشماری انجمن زرتشتیان کرج


تاریخ پست:1397/10/12 23:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :706

دیدگاه هموندان

نام : مهناز زمان : ۱۵ دی ۱۳۹۷ _ ۱۳:۴۰:۵۷

شادباش به گرامی اعضای انجمن زرتشتیان کرج که به چنین کار بنیادینی همت نهادند. امید که با همیاری بهدینان ساکن منطقه، آمار در دسترس قرار گیرد و نقطه‌ی آغاز برنامه‌ریزی‌های لازم و متناسب باشد.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics