تاریخ پست:1397/10/13 20:52
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

نشست کارشناسی اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران پیرامون صنعت چاپ و نشر اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران نشست کارشناسی را با عنوان آشنایی با صنعت چاپ و نشر  برگزار می کند.

مهندس دیناز دهنادی، کارشناس چاپ و نشر، صاحب امتیاز و مدیر مسوول انتشارات بَرسَم، سخنران این ماه اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران است. 

نشست کارشناسی، شنبه 15 دی‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 19:30 تا 21 در طبقه‌ی دوم تالار پذیرایی خسروی برگزار می‌شود. 


تاریخ پست:1397/10/13 20:52 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :573

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics