تاریخ پست:1397/10/18 11:51
روز دی‌به‌‌دین برگزار شد

خجسته جشن دیگان در دبستان جمشیدجم

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

دانش‌آموزان دبستان جمشیدجم، همزمان با روز دی‌به‌دین و دی‌ماه در گاه‌شمار زرتشتی، دیگان را جشن گرفتند. 

در خجسته روز جشن دیگان، به دانش‌آموزانی که در مسابقه‌ی حل جدول به زبان دری شرکت کرده بودند، به قرعه کارت امتیاز پیش‌کش شد. همچنین به همه‌ی دانش‌آموزان همراه با شیرینی، نشان جشن دیگان به یادگاری داده شد.

جشن دیگان، دوشنبه 17 دی‌ماه 1397 خورشیدی در این دبستان پسرانه‌ی زرتشتی برگزار شد.

چهار روز در گاهشمار زرتشتی با نام «دی» همراه است؛ اورمزد و دی‌ماه، دی‌به‌آذر، دی‌بهمر و دی‌بدین. روز نخست، هشتم، پانزدهم و بیست‌وسوم از ماه دی به این نام‌ها ویژه شده است. جشن دیگان در روز اورمزد و دی‌ماه، برابر با 25 آذرماه برگزار می‌شود. واژه‌ی «دی» به چم آفریدگار است و برای جلوگیری از اشتباه در نام‌گذاری روزهای گاهشمار زرتشتی، این واژه با نام روز پس از آن همراه می‌شود و دی‌به‎آذر، دی‎بدین و دی‌بمهر خوانده می‌شود.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/10/18 11:51 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :802

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics