تاریخ پست:1397/11/11 0:10
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

داشن‌آموزان دبستان پسرانه‌ی جمشیدجم همزمان با پاس‌داشت آیین سده، جشنواره‌ی غذا برپا کردند.

پیش‌کش  قند سبز به مناسبت جشن سده به نیک‌اندیشی خانواده‌ی دانش‌آموز سهیل آگرآگر  دانش‌آموز پایه‌ی یکم، پذیرایی به کوشش کادر دبستان، پیش‌کش خودکار از سوی هرمز وفاداری به دانش آموزان و برپایی جشنواره‌ی غذا از برنامه‌های جشن سده در دبستان جمشیدجم بود که روز سه‌شنبه نهم بهمن‌ماه 1397 خورشیدی برگزار شد.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/11/11 0:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :661

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics