تاریخ پست:1397/11/15 15:15
رکسانا باستانی

پاسداشت آیین سده در «درمهر» رستم گیو در تورنتو کانادا برگزار شد.

نیایش و خواندن اوستا ، اجرای گروه کر، اجرای نمایش کشف آتش، ترانه از کودکان، اجرای موسیقی، حرکات موزون، سخنرانی در باره‌ی فلسفه  و ریشه‌ی جشن سده از بخش‌های این آیین بود. همچنین به پاس خدمات شادروان جهانگیر بهبودی از سوی  بنیاد خیریه گیو از خانواده‌ی آن شادروان سپاسداری و لوح یادبودی به وی پیش‌کش شد. در پایان آتش جشن سده در فضای باز برپا شد.

نزدیک به 200 تن از زرتشتیان ساکن شهر تورنتو در کانادا، شنبه 13 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 19 کهن آیین ایرانیان را جشن گفتند. ابن جشن از ساعت 19 آغاز شد و تا پاسی از شب به درازا کشید.

فرتور از رکسانا باستانی است.

1986


تاریخ پست:1397/11/15 15:15 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1774

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics