تاریخ پست:1397/11/25 10:50
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن موبدان و موبدیاران یزد آیین اوستا‌خوانی پرسه‌ی همگانی را از ساعت ۱۶ در آرامگاه زرتشتیان برگزار کرد.
شماری از زرتشتیان یزد به یاد روان و فروهر جانباختگان راه ایران زمین و تازه درگذشتگان، اورمزد و اسفندماه در گاهشمار زرتشتی برابر پنج‌شنبه 25 بهمن‌ماه 1397 خورشیدی در آیین پرسه‌ی همگانی شرکت کردند.

روز اورمزد از ماه اسفند در گاهشمار زرتشتیان برابر با 25 بهمن‌ماه از گاه‌شمار رسمی کشور، پرسه‌ی همگانی نام گرفته است. در این روز زرتشتیان گردهم می‌آیند برای گرامی‌داشت یاد تازه درگذشتگان در سالی که گذشت و شادی و آمرزش روان را از درگاه اهورامزدا را خواستار می‌شوند. اورمزد و اسفند روزی است که یاد همه‌ی پاسداران ایران زمین گرامی داشته می‌شود.

انجمن موبدان و موبدیاران یزد آیین پرسه همگانی را برگزار کزد

انجمن موبدان و موبدیاران یزد آیین پرسه همگانی را برگزار کزد

آیین پرسه همگانی در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد

آیین پرسه همگانی در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد

آیین پرسه همگانی به یاد درگذشتگان و جانباختگان اورمزد از ماه اسفند برابر با 25 بهمن‌ماه برگزار شد

آیین پرسه همگانی به یاد درگذشتگان و جانباختگان اورمزد از ماه اسفند برابر با 25 بهمن‌ماه برگزار شد

سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد

سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد

فرتور رسیده است.

1986

 


تاریخ پست:1397/11/25 10:50 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :579

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics