تاریخ پست:1397/12/1 10:20
در امرداد 406 چاپ شده است

به ایران‌زمین بود ، زن شهریار

خبرنگار امرداد: فرشته جمشیدی

ايرانيان از ديرباز در روز اسپندارمز از ماه اسپندارمز، يعني روزي كه نام ماه با نام روز برابر مي‌شد، جشن بزرگداشت جايگاه زن و صد البته جشن پاسداشت جايگاه زندگي را به‌پا مي‌داشتند چراكه به باور ايرانيان، روز اسپندارمز از‌آنِ امشاسپند (:پاكان جاويد) اسپندارمز است كه خويش‌كاري‌اش (:وظيفه‌اش) در جهان مادي نگهباني و پاسداري از زمين است و در گونه‌ي مينوي‌اش نماد بردباري، فروتني، عشق و فداكاري است. سپندارمز فرشته‌ي پاسدار زمين است، زميني كه خويش‌كاري باروري و زايش را بر ‌دوش دارد همانند زنان كه زندگي مي‌زايند، همانند زنان كه بردبارند و فروتن، همانند مادران كه عشق مي‌ورزند و مهر مي‌آموزانند. زن و زمين زندگي را سامان مي‌دهند. زن،‌ زمين و زندگي را تكرار كرد و بازهم تكرار؛ اما در وراي اين تكرار، انديشه موج مي‌زد، انديشه‌اي كه نمي‌توانست زن، زمين و زندگي را  از يكديگر جدا كند. زن و زمين يادآور رويش و باروري هستند و زندگي با همين رويش‌ها آغاز مي‌شود.
رویه‌ی زرتشتیان امرداد 406 به بهانه‌ی فرارسیدن جشن سپندارمذگان و روز گرامیداشت زنان و مادران پارسا با توران شهریاری چکامه‌سُرای زرتشتی و بانویی فرهیخته گفت‌وگو کرده است.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند.

لینک خرید اینترنتی شماره 406 امرداد

لینک اشتراک ایمیلی هفته‌نامه امرداد

نشانی دکه‌های شهر تهران ، کرج و حومه
تاریخ پست:1397/12/1 10:20 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :586

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics