تاریخ پست:1397/12/6 9:19
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

بازسازی ورودی شاه‌ورهرام ایزد شریف‌آباد یزد آغاز شد.

کورش قدردان، هموند انجمن زرتشتیان شریف‌آباد یزد از آغاز بازسازی گذر ورودی شاه‌ورهرام ایزد خبر داد و گفت: این بازسازی برپایه‌ی مصوبه‌ی انجمن زرتشتیان شریف آباد انجام می‌شود.

در دنباله فرتورهایی از بازسازی گذر ورودی شاه‌ورهرام ایزد شریف‌آباد یزد را می‌بینید:

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/12/6 9:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :546

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics