تاریخ پست:1397/12/6 11:8
کانون دانشجویان زرتشتی به آگاهی رساند

تمدید نام‌نویسی بخش گاتاشناسی بیست‌وششمین همایش مانتره

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

کانون دانشجویان زرتشتی خبر داد تمدید نام‌نویسی در بخش گات‌ها شناسی همایش مانترهنام نويسى اولیه در بخش گاتاشناسى بيست و ششمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره تا ۹ اسفندماه 1397 خورشیدی تمديد شد.

پیرو آگاهی‌رسانی كانون دانشجويان زرتشتى، امسال براى سپاسداری هرچه شايسته‌تر از نوشتارهای برگزيده پیش‌کش در نظر گرفته شده است:
مبلغ ۳,٠٠٠,٠٠٠  ريال به نوشتارهای برگزيده رده اصلى بالاى ١٨سال
مبلغ  ۲,۵٠٠,٠٠٠ ریل به نوشتارهای برگزيده رده جنبى بالاى ١٨سال
مبلغ  ۲,۰٠٠,٠٠٠ ريال به نوشتارهای برگزيده رده اصلی زیر ١٨سال
و مبلغ ۱,۵٠٠,٠٠٠ ريال به مقالات برگزيده رده جنبى زیر ١٨سال

نام‌نویسی در بخش گاتاشناسى تنها از تارنما خبری مانتره مانتره امكان پذير است.
دوستداران برای آگاهی بیشتر مى‌توانند با شماره‌های ٦٦٧٠٦٤١٩-٦٦٧٤٤٦٧٠ کانون دانشجویان زرتشتى تماس بگیرند.


تاریخ پست:1397/12/6 11:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :418

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics