تاریخ پست:1397/12/6 14:56
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

فراخوان انجمن زرتشتیان یزد در راستای استخدام نوروزیانجمن زرتشتیان یزد در راستای استخدام زرتشتیان در انتظامات نوروزی فراخوان داد.

برپایه‌ی آگهی منتشر شده از انجمن زرتشتیان یزد، زرتشتیانی که برای انتظامات و راهنما نوروزی آتشکده و دخمه در سال 1397 خورشیدی تمایل به همکاری دارند می‌بایست فرم پیوست را تکمیل و همراه با رونوشت (:کپی) کارت ملی بیشینه (:حداکثر) تا یکشنبه ۱۳ اسفندماه 1397 خورشیدی به شماره تلگرام 09133749163 (انجمن زرتشتیان یزد) بفرستند.

شرایط انتظامات:

_ سن بالای ۲۰ سال

_ فعال

_ مسوولیت پذیر

_ ظاهر آراسته

این استخدام برای هر شیفت بامداد و پسین 15 تن است.

 

 


تاریخ پست:1397/12/6 14:56 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1362

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics