تاریخ پست:1397/12/8 13:3
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن همازور کارگاه آموزش عکاسی در طبیعت یزد و ورکشاپ فتو مدیاآرت برگزار می کند.

انجمن همازور کارگاه یک روزه عکاسی در طبیعت یزد برگزار می‌کند

کارگاه یک‌روزه عکاسی طبیعت در شهر یزد

این کارگاه برپایه‌ی آموزش اصول طراحی در عکاسی طبیعت، عناصر گرافیکی و نقش آن بر زیبایی، ترکیب‌بندی با نور و رنگ طبیعی  همچنین انتخاب زمان و سوژه در عکاسی  برنامه‌ریزی شده است.

کارگاه عکاسی طبیعت با استادی ندا شیرازی، پنج‌شنبه 16 اسفندماه 1397 خورشیدی برگزار می‌شود.

دوستداران باشندگی در این کارگاه آموزشی برای آگاهی بیشتر و نام‌نویسی می‌توانند با منوچهر ارغوانی،‌ مسوول هماهنگی، به شماره‌ی 09133559250 تماس بگیرند.
انجمن همازور ورکشاپ فتومدیاآرت برگزار می‌کند

ورکشاپ فتو مدیا‌آرت در سه جلسه

این ورکشاپ آموزش اصول زیبایی‌شناسی و چیدمان در نرم افزار فتوشاپ را در برمی‌گیرد.  

ورکشاپ فتو مدیاآرت با استادی ندا شیرازی در سه جلسه روزهای 16 و 17 اسفندماه 1397 خورشیدی برگزار می‌شود.

دوستداران باشندگی در این ورکشاپ برای آگاهی بیشتر و نام‌نویسی می‌توانند با منوچهر ارغوانی،‌ مسوول هماهنگی، به شماره‌ی 09133559250 تماس بگیرند.


تاریخ پست:1397/12/8 13:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :575

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics