تاریخ پست:1397/12/11 14:31
فراخوان انجمن زرتشتیان شریف‌آباد یزد

دعوت به همکاری در نیایشگاه «پیرِسبز»

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

دعوت به همکاری انجمن زرتشتیان شریف آباد یزد به عنوان نگهبان پیر سبزانجمن زرتشتیان شریف‌آباد یزد برای نگاهبانی (خادم) نیایشگاه پیرسبز در یزد دعوت به همکاری کرد.

به گفته‌ی کورش قدردان جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان شریف‌آباد، از یک تن نیروی زرتشتی، ترجیحا بازنشسته، برای نگهبانی از پیِرسبز  دعوت به همکاری می‌شود. شرایط کاری در ماه به شکلِ 15 روز کاری در زیارتگاه و 15 روز مرخصی در پی آن است.

درخواست‌کنندگان برای هماهنگی و آگاهی بیشتر می‌توانند با شماره‌‌های 09131512754 یا 09133531937 تماس بگیرند و اعلام آمادگی کنند.


تاریخ پست:1397/12/11 14:31 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :817

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics