تاریخ پست:1397/12/25 22:2
به کوشش انجمن زرتشتیان کرمان

آموزش ستاد نوروزی راهنما و پاسخگوی گردشگران

آریابرزن غیبی
انجمن زرتشتیان کرمان چندین سال است که گروهی از جوانان و نوجوانان کرمان را با عنوان ستاد نوروزی در راستای راهنمایی و پاسخگویی به گردشگران و بازدیدکنندگان، گردهم می‌آورد.
هر ساله گردشگران و بازدیدکنندگان بی‌شماری به آتشکده و موزه زرتشتیان کرمان می‌آیند و از این دو مکان دیدن می‌کننند. گروهی از نوجوانان و جوانان زرتشتی آموزش‌دیده پاسخگو به پرسش‌ها‌ی گردشگران و راهنمای آنان هستند.
در این راستا، نشست‌های آموزشی ستاد نوروزی انجمن زرتشتیان کرمان در دو روز پنجشنبه 23 و آدینه 24 اسفندماه 1397 خورشیدی برگزار شد.
موبدیار مهرزاد کاویانی روز پنجشنبه، نکته‌های دینی را به شرکت‌کنندگان آموزش داد. همچنین آرش ضیاتبری، کارشناس ارشد و پژوهشگر تاریخ زرتشتیان تاریخ ایران، روز آدینه برای شرکت‌کنندگان از تاریخچه‌ی موزه و اشیا آن سخن گفت.
اشیای این موزه از سوی روانشاد موبدیار مهران غیبی و دیگر همراهانشان در دوران قبل گردآوری و راه اندازی شده است.
موزه و آتشکده‌ی زرتشتیان کرمان در روزهای نوروز برای ورود همه‌ی بازدیدکنندگان همکیش و غیرهمکیش باز است.

موبدیار مهرزاد کاویانی 

خانم مینا کیهانی مسیول ستاد نوروزی و هموند انجمن زرتشتیان کرمان 

 آرش ضیاتبری کارشناس ارشد تاریخ ایران و پژوهشگر تاریخ زرتشتیان

 آرش ضیاتبری کارشناس ارشد تاریخ ایران و پژوهشگر تاریخ زرتشتیان 

موبد فرهنگ فلاحتی مسوول پاسخگویی به پرسش‌های دینی بازدیدکنندگان

موبد فرهنگ فلاحتی مسوول پاسخگویی به پرسش‌های دینی بازدیدکنندگان

فرتور از تریتی ضیاتبری است.

0114


تاریخ پست:1397/12/25 22:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :853

دیدگاه هموندان

نام : گردآفرید مرادیان زمان : ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ _ ۰۸:۲۹:۳۱

درود بر شما . بسیار زیبا که با آموزش ، از گروه موثر نوجوان و جوان استفاده می شود . با امید موفقیت روز افزون .

نام : نژاد آریایی زمان : ۶ مهر ۱۳۹۸ _ ۱۱:۳۳:۴۶

درود بر شما . هزار رود بر شما- شاه رود بر شما- اصلا کلا تمام رود های جهان بر شما و هر چه نیکی است بر شما هر کسی برای به روزی خلق تلاش میکند شایسته ستایش است ستایش مر خدا راست لیکن هر گاه یک فرد کاری خدای گونه و اهورایی میکند ستایشی شبه اهورایی او را لازم است . با امید موفقیت روز افزون .

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics