تاریخ پست:1397/12/26 14:15
سیما باستانی

انجمن زرتشتیان واشنگتن و حومه(ZAMWI)  شنبه ۲۵ اسفند، برابر با 16 مارس میلادی در نخستین روز از چهره همس پت میدیم گاه، آیین گهنبار را در «درمهر» کامران ایالت مریلند آمریکا برگزار کرد.

آفرینگان‌خوانی آیین گهنبار به کوشش موبدان بهرام پنتاکی و کورش دستور و موبدیار هرمز کاتکی خوانده شد. مارک الریک، بخشدار منطقه مونتگومری کانتری مریلند ‎با همراهان در این آیین باشنده بود. وی در سخنانی 21 مارس را به عنوان روز نخست از سال نو ایرانی و جشن نوروز در ناحیه‌ی مونتگومری کانتری مریلند به آگاهی رساند و آگهی‌نامه‌ی برگزاری جشن نوروز را به فرنشین انجمن زرتشیتان واشنگتن، آن خادمیان، پیش‌کش کرد. بانوان سازمان زنان زرتشتی در این ایالت دست‌اندرکار برگزاری آیین گهنبار پایان سال بود.

جشن نوروز با هنگامه‌ی برابری اعتدال بهاری آغاز می‌شود. در گاه‌شماری خورشیدی، هرمز روز یا اورمزد روز از ماه فروردین آغاز سال نو است. نوروز در تقویم میلادی در بیشتر سال‌ها با ۲۱ و گاه ۲۰ و گاهی ۲۲ مارس برابری دارد. جشن نوروز از سال 2009 میلادی در یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.

در کشورهایی مانند ایران و افغانستان که گاه‌شماری خورشیدی به کار برده می‌شود، نوروز، روز آغاز سال نو است. اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، که گاهشمار میلادی است، نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می‌شود و روز آغاز سال نیست.

آفرینگان‌خوانی آیین گهنبار به کوشش موبدان بهرام پنتاکی و کورش دستور و موبدیار هرمز کاتکی خوانده شد

مارک الریک، بخشدار منطقه مونتگومری کانتری مریلند-آن خادمیان،‌فرنشین انجمن زرتشتیان واشنگتن،

مارک الریک، بخشدار منطقه مونتگومری کانتری مریلند-آن خادمیان،‌فرنشین انجمن زرتشتیان واشنگتن،

آگهی‌نامه‌ی آغاز جشن نوروز ایرانی در مریلند آمریکا

آگهی‌نامه‌ی آغاز جشن نوروز ایرانی در مریلند آمریکا

چهره از چپ: موبد بهرام پنتاکی، کیسی کیسمن، مژگان آریابان، آن خادمیان، مارک الریک، کرسی شراف، منیژه ایدون، بهرام پاستاکیا، موبد کورش دستور

چهره از چپ: موبد بهرام پنتاکی، کیسی کیسمن (فرنشین انجمن اینتر فیت مجمعی که از همه‌ی ادیان نماینده دارد)، مژگان آریابان، آن خادمیان، مارک الریک، کرسی شراف (زرتشتی پارسی و نماینده‌ی زرتشتیان در انجمن اینتر فیت)، منیژه ایدون، بهرام پستاکیا (فرنشین پیشین انجمن زرتشتیان واشنگتن)، موبد کورش دستور

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/12/26 14:15 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1364

دیدگاه هموندان

نام : یک ايرانی زمان : ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ _ ۱۷:۲۹:۳۶

از اراک ، سرزمین مادهای تاریخ ساز ، به همه همکیشان در ایالت مریلند، درود میفرستم و آغاز سال نوی خورشیدی را شادباش می گویم .

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics