تاریخ پست:1397/12/26 23:3
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین گهنبار چهره هَمَس‌پَت میدیم‌گاه به کوشش انجمن زرتشتیان اصفهان، به روز اهنود ماه گاتابیو برابر با شنبه 25 اسفندماه 1397 خورشیدی در «درمهر گوهر و مهربان» برگزار شد.

ششمین و واپسین گهنبار سال، چَهره‌ی هَمَس‌پَت میدیم گاه، به گهنبار پنجه یا پنجی نامور است. واژه‌ی هَمَس‌پَت میدیم برابر شدن روز و شب معنی می‌دهد. این جشن در پنج روز پایانی هر سال برگزار می‌شود. این روزها نام جداگانه‌ای دارند که بخش‌های پنج‌گانه‌ی گات‌ها را یادآوری می‌کنند، به همین دلیل به روزهای برگزاری گهنبار پنجی، ماهِ گاتابیو نیز می‌گویند. در باور سنتی زرتشتیان، زمان گهنبار هَمَس‌پَت میدیم گاه هنگام آفریده شدن انسان از سوی پروردگار و پایان مرحله‌ی آفرینش است.

اوستاخوانی آیین گهنبار با آوای موبد بهزاد نیکدین انجام شد

اوستاخوانی آیین گهنبار با آوای موبد بهزاد نیکدین انجام شد

فرتور از پدرام باوفا است.

0114


تاریخ پست:1397/12/26 23:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :501

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics