تاریخ پست:1397/12/27 15:16
خبرنگار امرداد

   انجمن موبدان تهران درباره‌ی افراد سود جویی که، دین اهورایی زرتشتی را، ابزاری برای رسیدن به آرمان شخصی و گروهی خود می کنند، پیام هشدار فرستاده است.

متن کامل پیام هشدار انجمن موبدان در دنباله می‌خوانید:

                                                                   به خشنودی اهورمزدا

                                                                           همکیشان ارجمند

                                                                                  هشدار           

روزگار نیک

      محترما به آگاهی می رساند که برپایه اساسنامه و قانون، انجمن موبدان تهران، تنها ارگان مینوی(دینی و فرهنگی) زرتشتیان است که برپایه اساسنامه و قانون، از بین زرتشتیان داوطلب واجد شرائط، پس از گذرانیدن دوره های آموزشی لازم، خواندن و امضاء کردن تعهد نامه، پروانه رسمی و اجازه پوشیدن لباس روحانی زرتشتی را به موبدان و موبدیاران می دهد. از اینرو از همگی شما همکیشان گرامی در هرکجا که به سر می برید، درخواست داریم که سخت هشیار باشید که افراد سود جویی که، دین اهورایی زرتشتی را، ابزاری برای رسیدن به آرمان شخصی و گروهی خود می کنند، را یافته و به این انجمن مینوی، معرفی بفرمایید.  شوربختانه باخبر شدیم که آقایی به نام « فرهـود رشـیدی» از زمره این دسته از افراد فرصت طلب و سودجو هستند، که مدتی است، با پوشیدن غیرقانونی « لباس موبدی» و معرفی ریاکارانه خود در جایگاه « مـوبـد»، به دروغ « کلاس هیربدی» تشکیل داده(!). برخلاف قانون و عرف و اخلاق، به مخاطبین زرتشتی و حتی غیر زرتشتی خود، آموزش خط و دین و فرهنگ زرتشتی می دهد. و ریاکارانه اعلام کرده است که « معلوم نیست از چه ارگانی رسمی (!) در پایان، «مدرک هیربدی(!!!) » به فارغ التحصیلان این کلاس ها، خواهند داد.

از آنجا که بالاترین سبب ماندگاری این کیش اهورایی، در ایران و جهان، همازوری و تعامل بین موبدان که « دین» را و سایر همکیشان که « فرهنگ» را به دقت، در چارچوب عرف و قانون، نگاهبانی کرده ایم. امروزه نیز از خویشکاری(تکالیف عرفی و قانونی) انجمن موبدان تهران است که نگاهبان اصول دین اهورایی و آیین و فرهنگ سپندینه برخواسته از آن باشد. در برابر هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که به هرسببی و زیر هر فرنامی، دین بازی و دین سازی کرده، به « اَشموغی» می پردازند، در چارچوب قانون ایستادگی کند و آنها را به کیفر قانونی برساند. خویشکاری(تکلیف دینی) شما همکیشان گرامی نیز این است که در هر مکان و در هرجایگاه حقیقی یا حقوقی می باشید. کارهای خلاف قانون و دین ستیزانه، آقای فرهود رشیدی و کسانی همانند وی را محکوم فرموده، به وحدت مدیریت جامعه خود ارج گذارده، انجمن موبدان تهران را در چارچوب قانون یاری رسان باشید.   

                                                                                                                  در پناه اهورامزدا             

                                                                                                           رییس انجمن موبدان تهران

                                                                                                          موبد دکتر اردشیر خورشیدیان           

 


تاریخ پست:1397/12/27 15:16 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1790

دیدگاه هموندان

نام : روشن زمان : ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ _ ۱۸:۰۱:۳۵

سپاس از انجمن موبدان برای این روشنگری

نام : پریوش زمان : ۴ فروردین ۱۳۹۸ _ ۱۷:۵۴:۵۰

ایا بهتر نبود این همکیش گرامی راه درست و اشویی راپیشه میکردندوزودتر و بر پایه قانون به هدفشان میرسیدند

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics