تاریخ پست:1398/1/1 10:28
پانته آ سروشپور

 انجمن زرتشتیان تگزاس شمالی- دالاس میزبان واپسین گهنبار سال بود.
این آیین یکشنبه 26 اسفند ماه از ساعت 12 نیم روز برپا شد.
موبد پوراس در درمهر انجمن زرتشتیان تگزاس خویشکاری اوستاخوانی را بردوش داشت.

  

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/1/1 10:28 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :643

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics