تاریخ پست:1398/1/10 20:6
سازمان جوانان زرتشتی تهران خبر داد

میزبانی کوشک ورجاوند در روز سیزدهم فروردین‌ماه

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

سازمان جوانان زرتشتی تهران از میزبانی کوسک ورجاوند تهران در روز سیزدهم فروردین ماه خبر داد کوشک ورجاوند تهران سیزدهم فروردین‌ماه، روز پیوند با طبیعت، میزبان زرتشتیان است.

پیرو آگاهی‌رسانی سازمان فروهر،  روز سیزدهم فروردین‌ماه درهای  کوشک ورجاوند  از ساعت ۹ بامداد باز خواهد بود و همکیشان با در نظر گرفتن شرایط آب و هوا می‌توانند از این مکان برای گذراندن روز طبیعت بهره بگیرند. بوفه کوشک ورجاوند نیز برای رفاه همکیشان دایر است.

در این آگاهی‌رسانی از همکیشان درخواست شده است تا از آوردن هر گونه حیوان خانگی به داخل کوشک خودداری کنند. 


تاریخ پست:1398/1/10 20:6 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :915

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics