تاریخ پست:1398/1/20 11:51
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن زرتشتیان اصفهان آیین فروردینگان، نخستین جشن ماهانه برابری روز فروردین از ماه فروردین را برگزار کرد.

شماری از زرتشتیان اصفهان 19 فروردین‌ماه 1398 خورشیدی در مجتمع فرهنگی ورزشی خسروی گردهم آمدند و با برگزاری آیین فروردینگان، فروهردرگذشتگان را گرامی داشتند. اوستا‌خوانی این آیین را موبد بهزاد نیک‌دین بر دوش داشت. در پايان این آیین ازهمكيشان پذيرایی شد.

شماری از زرتشتیان اصفهان 19 فروردین‌ماه 1398 خورشیدی در مجتمع فرهنگی ورزشی خسروی گردهم آمدند

شماری از زرتشتیان اصفهان 19 فروردین‌ماه 1398 خورشیدی در مجتمع فرهنگی ورزشی خسروی گردهم آمدند

اوستا‌خوانی این آیین را موبد بهزاد نیک‌دین بر دوش داشت

اوستا‌خوانی این آیین را موبد بهزاد نیک‌دین بر دوش داشت

انجمن زرتشتیان اصفهان آیین فروردینگان، نخستین جشن ماهانه برابری روز فروردین از ماه فروردین را برگزار کرد

انجمن زرتشتیان اصفهان آیین فروردینگان، نخستین جشن ماهانه برابری روز فروردین از ماه فروردین را برگزار کرد

فرتور پدرام باوفا است . 

1364


تاریخ پست:1398/1/20 11:51 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :643

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics