تاریخ پست:1398/1/20 14:14
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن زرتشتیان یزد همزمان با آماده‌سازی آرامگاه برای برگزاری جشن فروردینگان، بخشی از آرامگاه را به پایگاه گردآوری کمک‌های همکیشان برای یاری‌رسانی به هم‌میهنان سیل‌زده ویژه کرد.

همچنین برپایه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ شده نزدیک به 400 نهال برای جای‌گزینی درختان خشکیده فراهم شد.

گزارش تصویری از آماده‌سازی آرامگاه زرتشتیان یزد را در پیوست می‌بینید:

بخشی از آرامگاه را به پایگاه گردآوری کمک‌های همکیشان برای یاری‌رسانی به هم‌میهنان سیل‌زده ویژه شد

بخشی از آرامگاه را به پایگاه گردآوری کمک‌های همکیشان برای یاری‌رسانی به هم‌میهنان سیل‌زده ویژه شد

همزمان با جشن فروردینگان، برپایه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ شده نزدیک به 400 نهال برای جای‌گزینی درختان خشکیده فراهم شد

همزمان با جشن فروردینگان، برپایه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ شده نزدیک به 400 نهال برای جای‌گزینی درختان خشکیده فراهم شد

فرتور از مریم پاکزاد است . 

1364


تاریخ پست:1398/1/20 14:14 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :835

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics