تاریخ پست:1398/1/21 14:24
آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی

آشنایی با ساختار استاد راهنما در بخش گاتاشناسی مانتره 26

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی درباره ساختار استاد راهنمای بیست و ششمین همایش مانترهکانون دانشجویان زرتشتی ساختار پشتیبان-استاد راهنماى بخش گاتاشناسى بيست و ششمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره را آگاهی‌رسانی کرد.

در این آگاهی‌رسانی آمده است: با توجه به تجربه‌های سال‌های گذشته، بسیاری از شرکت کنندگان زیر١٨ سال بخش گاتاشناسی در نوشتن مقاله برای این همایش، دچار مشکل هستند. از این رو با تصمیم کانون دانشجویان زرتشتی، سیستم پشتیبان-استاد راهنما برای شرکت‌کنندگان زیر ١٨ سال بيست و ششمين همايش اوستاخوانى و گاتاشناسى مانتره، در سه شهر تهران، کرمان و یزد اجرا می‌شود.

برپایه‌ی آيين‌نامه بخش گاتاشناسى مانتره، پشتیبان که از سوی کانون دانشجویان زرتشتی معرفی می‌شود، واسطه بین شرکت‌کنندگان و استاد راهنما بوده و نيز پیگیری شرکت‌کنندگان و هماهنگی جلسه‌های پیشبرد مقاله‌ها را بر عهده دارد.

استاد راهنما از اساتید برجسته جامعه در حوزه‌ی دین و علوم انسانی است که راهنمایی شرکت‌کنندگان برای پیشبرد مقاله‌ها، پاسخگویی به پرسش‌های شرکت‌کنندگان، معرفی منابع مناسب جهت پژوهش و تایید مقالات شرکت کنندگان زیر ١٨ سال بر عهده ایشان است.

پیرو آیین‌نامه گاتاشناسی مانتره، تمامی شرکت‌کنندگان زیر ١٨ سال بايد با پشتیبان و استاد راهنمای خود همکاری کنند و پیش از داوری نوشتارها، شرکت‌کنندگان باید نوشتار خود را به تایید استاد راهنما و پشتیبان خود برسانند.

برای سه شهر تهران، یزد و کرمان پشتیبان و استاد راهنمای شرکت‌کنندگان زیر ١٨ سال مشخص شده است و به زودی با شرکت‌کنندگان این رده، از سوی کانون دانشجویان زرتشتی، تماس گرفته خواهد شد.


تاریخ پست:1398/1/21 14:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :447

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics